Warunki i zasady

[Łacznie: 0 Średnia: 0]

Ostatnia aktualizacja: wpautoterms last_updated_date] (“Usługa”) obsługiwanej przez PoradnikRandkowy.pl (“nas”, “my” lub “nasz”).

Dostęp i korzystanie z Usługi jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które mają dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Warunków, może nie uzyskać dostępu do Usługi.

Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Poradnik Randkowy i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

erodate

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Poradnik Randkowy.

wpautoterms company_name] nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Poradnik Randkowy nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Zastrzeżenie

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie “W JAKIM JEST” i “W DOSTĘPNYM”. Usługa jest świadczona bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

Wymagające prawa

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim bez względu na przepisy kolizyjne.

Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie traktowane jako zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy nami w zakresie Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, jakie moglibyśmy zawrzeć pomiędzy nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie jakichkolwiek nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

erodate

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszego Serwisu po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z nami.

 

Baner NaughtyAppetite